Monthly Archives

พฤษภาคม 2016

วิธีพิมพ์เครื่องหมาย ° (องศา) บนเครื่อง Mac

ถ้ามองดูแป้นพิมพ์จะสังเกตว่ามันไม่มีเครื่องหมาย ° (องศา) ให้กด ต้องใช้วิธีพิเศษ ด้วยการเปลี่ยนภาษาพิมพ์เป็นอังกฤษ แล้วกด Shift + option + 8

วิธีส่งไฟล์จากมือถือ Android เข้าเครื่อง Mac ผ่านบลูทูธ

วิธีส่งไฟล์จากมือถือ Android เข้าเครื่องแมคทำได้หลายวิธี ทั้งสาย USB และไวไฟ อีกวิธีก็คือส่งผ่านบลูทูธ เป็นวิธีที่ง่าย แต่มีข้อจำกัดคือกดจากมือถือตรงๆไม่ได้