วิธีพิมพ์เครื่องหมาย ° (องศา) บนเครื่อง Mac

ถ้ามองดูแป้นพิมพ์จะสังเกตว่ามันไม่มีเครื่องหมาย ° (องศา) ให้กด ต้องใช้วิธีพิเศษ ด้วยการเปลี่ยนภาษาพิมพ์เป็นอังกฤษ แล้วกด Shift + option + 8

mac-keyboard-short-cut

วิธีพิมพ์ ° (องศา)

  • เปลี่ยนภาษาพิมพ์เป็นอังกฤษก่อน
  • กดปุ่ม shift + option + 8

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

มีความสนใจด้านไอที ชอบแชร์ประการณ์ทั้งดีและร้าย เขียนบล็อกในฐานะผู้ใช้ ไม่ใช่สาวก